Vem förväntar sig en regnstorm i Dubai? När försäkringsbolagen listar de största potentiella riskerna hamnar extrema vädersituationerna överst. Därefter följer cyberattacker, politisk oro och inflation. I den här artikeln reflekterar Fredrik Jönsson över utmaningarna med att förebygga skador inom de fyra största riskområdena. 

De extrema vädersituationerna

Under 2023 uppgick de globala ekonomiska kostnaderna som följd av väderskador till 380 miljarder USD och försäkringskostnaderna till 118 miljarder USD. Det är 21 procent högre än genomsnittet under 2000-talet. Stormar utgör de mest kostsamma skadorna. Av de 66 största naturkatastroferna i världen var 63 av dem väderrelaterade. Väderskador är relativt enkelt att uppmäta ekonomiskt i förhållande till övriga potentiella risker som finns, men å andra sidan är det svårt och kostsamt att förebygga riskerna.

Väderfenomenen går inte att kontrollera och det är svårt att prognosticera var någonstans nästa naturkatastrof kommer att inträffa. Det är även svårt att förebygga dem, även om många försöker genom exempelvis invallningar för att förhindra översvämningar eller att bygga fastigheter med högre kvalitet och inte för nära vatten.

Cyberattacker och AI

Den andra stora risken är cyberbrott. Cyberattacker leder till störningar i olika säkerhetssystem, alltifrån kärnkraftverk till företag och kommunala förvaltningar med stora skador som följd. Den största och kanske mest välkända attacken i Sverige riktades mot it-bolaget Tietoevry som hade ett stort antal företag samt 120 myndigheter som kunder. Cyberattacken medförde att kassasystemen gick ner och att löner inte kunde betalas ut vilket i sin tur medförde stora ekonomiska förluster för flera företag. På internet lagras ett stort antal känsliga personuppgifter och Svenska kyrkan blev för en tid sedan utsatt för ett utpressningsförsök i samband med en cyberattack och verksamheten påverkades under många månader. Även AI bedöms medföra risker i form av felaktig informationsspridning i form av t.ex. manipulerade filmer och fotografier. Det kan i sin tur kan leda till felaktiga beslut samt social och politisk oro. Den här typen av risker är svårare att sätta en ekonomisk prislapp på, men de uppkomna skador kan i enskilda fall vara förödande för försäkringstagarna.

Politisk och social oro och ökad polarisering

Det tredje området handlar mer om vår omvärld. 2024 är det stora supervalåret där val har hållits eller kommer att hållas i flera länder, där ibland EU samt Indien, Sydafrika, Ryssland, USA, Storbritannien och Frankrike. Ökad polarisering mellan olika grupper i samhället och oväntade valresultat kan medföra marknadsoro men också ökad risk för våld och skadegörelse.

I Sydafrika tappade ANC den majoritet de haft sedan 1994. De pågående koalitionsförhandlingarna mellan ANC och det ledande oppositionspartiet DA samt några andra partier verkar i vart fall initialt ha stärkt förtroendet på marknaden och en förhoppning att nya politiska förhållanden kommer medföra en stabil utveckling. I Frankrike är däremot oron stor att landet framöver kommer att bli svårstyrt med en stark förenad vänster å ena sidan och en radikaliserad höger å andra sidan medan det mittenparti som presidenten tillhör – Renaissance – ser ut att kraftigt gå tillbaka.

Inflationen

Under de senaste åren har kostnaderna för inköp av varor och tjänster ökat på grund av störningar i produktionen och leveranskedjorna till följd av pandemin, kriget i Ukraina och situationen i mellanöstern som medför ökade risker för sjöfarten i Röda havet genom Suez. Kostnaderna och tiden för att återställa en försäkringsskada har ökat och det leder i sin tur leder till ökade premier.

Den ökade inflation har också bidragit till höga räntor. Det medför svårigheter inom vissa räntekänsliga branscher som till exempel fastighetssektorn vilket i sin tur kan hota finanssektorn. Få personer, och inte ens Riksbankerna själva, hade på förhand räknat med att styrräntan skulle höjas så snabbt under så kort tid.

Sammanfattningsvis kommer riskerna att fortsätta öka men vi vet inte exakt hur det kommer att gestalta sig. De risker vi har fått uppleva under de senaste åren hade ingen kunnat förutsäga och vi kommer förmodligen vara lika dåliga på att förutsäga riskerna framöver.

De okända riskerna ökar. Skadorna kommer att öka. Så för alla oss som arbetar inom försäkring. Framtiden är vår.

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Jönsson Wallberg Loss Adjusting AB, orgnr. 556934-3345 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata